Overzicht investeringen 2017

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van het verloop van de investeringen in 2016. Onderscheid wordt gemaakt in twee soorten investeringen die in tabelvorm worden weergegeven.

  • tabel 1: Investeringen in uitvoering die doorlopen;
  • tabel 2: Investeringen in uitvoering die afgesloten worden.

Investeringen in uitvoering die doorlopen naar 2018

Programma 1 Economie, cultuur en stadsmarketing

Categorie (bedragen x € 1)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Over te brengen naar 2018

Investeringen met economisch nut

Vastgoed

Aanpassing Lekkenburg: Bouwkundig 20 jr

2018

2018

534.422

0

534.422

Aanpassing Lekkenburg: Installaties 15 jr

2018

2018

468.647

0

468.647

Aanpassingen pand Zwolleweg 2 (2017)

2017

2018

55.000

862

54.138

Totaal investeringen met economisch nut

1.058.069

862

1.057.207

TOTAAL PROGRAMMA 1

1.058.069

862

1.057.207

Programma 4 Jeugd, onderwijs en sport

Categorie (bedragen x € 1)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Over te brengen naar 2018

Investeringen met economisch nut

Niet commerciële voorzieningen

Voorzieningencluster (School) 1 bouwkosten

2024

2024

1.865.000

0

1.865.000

Onderwijshuisvesting

Vernieuwbouw De Ark

2018

2018

5.785.924

67.283

5.718.641

Renovatie sportvelden

Renovatie /uitbreiding speelveld rugby

2017

2018

142.010

4.760

137.250

Sport_Zonnepanelen

Zonnecollectoren (480 m2) Groenhovenbad

2018

2018

172.500

0

172.500

Zonnepanelen (325) Mammoet

2018

2018

126.141

3.747

122.394

Zonnepanelen (600) Groenhovenbad

2018

2018

265.478

0

265.478

Zonnepanelen (88) Zebra

2018

2018

34.155

1.110

33.045

Totaal investeringen met economisch nut

8.391.208

76.900

8.314.308

TOTAAL PROGRAMMA 4

8.391.208

76.900

8.314.308

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Categorie (bedragen x € 1)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Over te brengen naar 2018

Investeringen met economisch nut

Herinrichting woonwagenlocatie

Inv woonw-terreinen div. 51 plaatsen

2017

2018

32.417

0

32.417

Totaal investeringen economisch nut

32.417

0

32.417

TOTAAL PROGRAMMA 5

32.417

0

32.417

Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer

Categorie (bedragen x € 1)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Over te brengen naar 2018

Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven

Afval investerings budget

AfvalScheidenLoont

2018

2018

500.000

76.514

423.486

AfvalScheidenLoont Voorbereidingskrediet

2017

2018

250.000

155.604

94.396

Ondergrondse containers afvalinzameling meerjarenplan deel 2009

2017

2018

204.090

68.223

135.867

Verbetering Afvalscheiding (voorheen "Verbeterplan gescheiden afvalinzameling 2004-2006")

2017

2018

22.538

-50.356

72.894

Totaal investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven

976.628

249.985

726.643

Investeringen met maatschappelijk nut

Investeringen wegen grijs

Investeringen wegen grijs (voorheen PP) 2016

2017

2018

1.280.000

968.984

311.016

PP CIP jaarschijf 2017

2017

2018

1.280.000

0

1.280.000

Uitvoeringsmaatregelen Waterplan

Watersysteem Historische Binnenstad deel 2

2019

2019

225.000

455

224.545

Verbetering openbare ruimte Goudse Poort

GP: Hanzeweg

2017

2018

314.000

281.990

32.010

GP: VRI Nieuwe Gouwe Oostzijde

2017

2018

140.000

4.250

135.750

Verkeer

Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied

2019

2020

4.057.000

0

4.057.000

Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2017

2017

2018

100.000

0

100.000

Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2018

2018

2018

200.000

0

200.000

Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2019

2019

2019

200.000

0

200.000

Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2020

2020

2020

200.000

0

200.000

Verkeersplannen

Herinr.Sportlaan js 2018

2018

2021

235.000

0

235.000

Vervanging VRI

Vervanging VRI Goejanverwelledijk-Fluwelensingel- Haastrechtsebrug

2018

2020

300.000

0

300.000

VRI SLH Zeedijk en Nwe Gouwe_ Keerkring

2017

2018

203.502

53.196

150.306

Totaal investeringen maatschappelijk nut

8.734.502

1.308.875

7.425.627

TOTAAL PROGRAMMA 6

9.711.130

1.558.860

8.152.270

Programma 8 Veiligheid en bestuur

Categorie (bedragen x € 1)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Over te brengen naar 2018

Investeringen met economisch nut

Vervanging cameratoezicht

Vervanging camera toezicht js 2016

2017

2019

42.000

16.213

25.787

Totaal investeringen met economisch nut

42.000

16.213

25.787

TOTAAL PROGRAMMA 8

42.000

16.213

25.787

Algemene dekkingsmiddelen

Categorie (bedragen x € 1)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Over te brengen naar 2018

Investeringen met economisch nut

Automatisering

MIVOP 2017

2017

2018

0

0

575.000

Totaal investeringen met economisch nut

0

0

575.000

TOTAAL ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

0

0

575.000

TOTAAL GENERAAL

19.234.824

1.652.835

18.156.989

Investeringen in uitvoering die afgesloten worden

Programma 1 Economie, cultuur en stadsmarketing

Categorie (bedragen x € 1)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Niet over te brengen naar 2018

Investeringen met economisch nut

Vastgoed

Rest werkzaamheden bibliotheek chocoladefabriek

2017

2017

80.718

38

80.680

Totaal investeringen met economisch nut

80.718

38

80.680

Investeringen met maatschappelijk nut

Voorzieningen Toerisme en cultureel erfgoed

Cultureel- en Havenkwartier voorbereidingskrediet 2010

2017

2017

97.153

97.152

1

Totaal investeringen met maatschappelijk nut

97.153

97.152

1

TOTAAL PROGRAMMA 1

177.871

97.190

80.681

Programma 4 Jeugd, onderwijs en sport

Categorie (bedragen x € 1)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Niet over te brengen naar 2018

Investeringen met economisch nut

Onderwijshuisvesting

1e inr. Livingstone groep 12 (2017)

2017

2017

15.535

15.535

0

1e inr. Samuelschool 2 groepen (2017)

2017

2017

28.494

28.494

0

1e inrichting Al Qalam groep 23 (2017)

2017

2017

15.535

15.535

0

Bijdrage Huisv. Driestar (verv. Clematislaan)

2017

2017

5.097.000

5.092.255

4.745

Noodlokalen Segment

2017

2017

187.000

189.924

-2.924

Plaatsing 2 noodlokalen Al Qalam (2017)

2017

2017

88.000

88.632

-632

Renovatie sportvelden

Beschoeiing watergangen ONA

2017

2017

3.502

297

3.205

Vervanging kunstgrasmat 4e veld GMHC

2017

2017

64.400

65.366

-966

Vervanging kunstgrasmat Olympia

2017

2017

249.000

260.976

-11.976

Totaal investeringen met economisch nut

5.748.466

5.757.014

-8.548

TOTAAL PROGRAMMA 4

5.748.466

5.757.014

-8.548

Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer

Categorie (bedragen x € 1)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Niet over te brengen naar 2018

Investeringen met economisch nut

Diverse investeringen stadstoezicht

Vervanging Parkeerverwijssysteem PVS2015

2017

2017

55.531

55.495

36

Totaal investeringen met economisch nut

55.531

55.495

36

Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven

Riolering

Rioleringskrediet 2017 - 15 jr

2017

2017

200.000

126.311

73.689

Rioleringskrediet 2017 - 40 jr

2017

2017

9.300.000

6.189.227

3.110.773

Totaal investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven

9.500.000

6.315.538

3.184.462

Investeringen met maatschappelijk nut

Investeringen wegen grijs

Investeringen PP jaarschijf 2017

2017

2017

3.500.000

2.727.525

772.475

PP Lange Termijn Investeringen (LTI) jaarschijf 2017

2017

2017

2.278.427

2.278.426

1

Uitvoeringsmaatregelen Waterplan

Watersysteem Historische Binnenstad deel 1

2017

2017

11.245

7.837

3.408

Verbetering openbare ruimte Goudse Poort

Goudse Poort: Harderwijkweg

2017

2017

52.500

52.811

-311

Goudse Poort: Waddinxveense Pad

2017

2017

20.000

18.897

1.103

Verbetering openbare ruimte Goudse Poort 2010

2017

2017

0

0

0

Verkeer

Vervanging selectief toegangssysteem binnenstad 2017 (zakpalen)

2017

2017

66.500

0

66.500

Verkeersplannen

Herinr. Sportlaan (Verkeersplein Oost)

2017

2017

297

0

297

Totaal investeringen met maatschappelijk nut

5.928.969

5.085.496

843.473

TOTAAL PROGRAMMA 6

15.484.500

11.456.529

4.027.971

Programma 8 Veiligheid en bestuur

Categorie (bedragen x € 1)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Niet over te brengen naar 2018

Investeringen met economisch nut

Diverse investeringen stadstoezicht

Vervanging cameratoezicht (CCTV) 2014 js16

2017

2017

21.981

22.079

-98

Vervanging cameratoezicht js 2017

2017

2017

39.000

35.754

3.246

Totaal investeringen met economisch nut

60.981

57.833

3.148

TOTAAL PROGRAMMA 8

60.981

57.833

3.148

Algemene dekkingsmiddelen

Categorie (bedragen x € 1)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Niet over te brengen naar 2018

Investeringen met economisch nut

Automatisering

MIVOP Automatisering 2017

2017

2017

820.571

753.001

67.570

MIVOP Bedrijfsvoering 2017

2017

2017

756.898

229.155

527.743

MIVOP Geheugen van Gouda 2017

2017

2017

239.312

306.874

-67.562

MIVOP Generieke Digitale Infrastructuur 2017

2017

2017

83.219

31.890

51.329

Video management systeem Stadstoezicht

2017

2017

28.569

9.800

18.769

Totaal investeringen met economisch nut

1.928.569

1.330.720

597.849

TOTAAL ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

1.928.569

1.330.720

597.849

TOTAAL GENERAAL

23.400.387

18.699.286

4.701.101