Begroting en realisatie kapitaallasten 2017

De begrote kapitaallasten voor 2017 bedroegen € 26.670.000. De werkelijke kapitaallasten waren € 26.688.000. Het verschil van € 18.000 wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de verkoop en daarmee samenhangende versnelde afschrijving van de stichtingskosten van een perceel grond.