Veiligheid en bestuur

Bij de foto:

Gouda is trots op jonge inwoners die zich inzetten voor anderen of voor de stad. Daarom zijn er de jeugdlintjes, de Goudse Sterren genaamd. Burgemeester Milo Schoenmaker reikte ze in november uit aan (van links naar rechts) Firdaouss Bouchama, Yassine Mellah, Mijke de Jong en Pelle van Esch.

Over het programma:

Het programma Veiligheid en Bestuur maakt inzichtelijk waarom in Gouda veiligheid en bestuur belangrijke aandachtsvelden zijn, wat we hier willen bereiken en wat er voor wordt gedaan.

De Goudse integrale veiligheidsaanpak bestaat uit aandacht voor zowel preventie als repressie door de verschillende veiligheidspartners. In de Kadernota Veiligheid 2015 – 2018 zijn keuzes gemaakt voor de inzet van het veiligheidsinstrumentarium in deze jaren. Uitgangspunt hierbij is dat criminaliteit en hinderlijke overlast onverminderd stevig worden aangepakt.

In de kern gaat het bij het onderdeel 'bestuur' om een versterkte regionale samenwerking aansluitend bij de Goudse doelstelling en een bestuursstijl die wordt gekenmerkt door een grotere interactie met de stad, continue aandacht voor bestuurlijke integriteit en transparantie.