Werk en inkomen

Bij de foto:

Ondertekening van de overeenkomst voor de bouw van sociale huurwoningen in Middenwillens met Woonpartners.

Over het programma:

De Goudse doelstellingen voor het Sociaal Domein uit de beleidsnota ’Iedereen doet mee’ zijn programma-overstijgend. De Participatienota 2015 - 2018 geeft hierbinnen nadere invulling aan het beleid voor de bestaande en nieuwe doelgroepen van de Participatiewet.