Burgerinitiatieven en publiekszaken

Bij de foto:

Stadsdichter Hanneke Leroux schreef over GOUDasfalt in het gedicht van de maand 'Monument’.

Over het programma:

In Gouda staat al jaren de kracht van de samenleving centraal. Velen in de stad nemen initiatieven, waarbij het aan de gemeente is om hier zo veel mogelijk ruimte voor te bieden. Een rode draad in het coalitieakkoord 2014 – 2018 is de intentie om nog meer ruimte te bieden aan innovatief burgerschap en ondernemerschap.