Economie, cultuur en stadsmarketing

Bij de foto:

Kinderburgemeester Romaissa Magouh (midden) tijdens de opening van de Goudse ijsbaan rond het stadhuis op de Markt.

Over het programma:

Vanuit de ambitie om te blijven investeren in de stad zijn de lokale economie en werkgelegenheid gebaat bij het verbeteren van het vestigingsklimaat en een sterkere link tussen bedrijfsleven, onderwijs en gemeente. Goede stadsmarketing leidt tot meer bezoekers, behoud van bedrijven en een stad waar het prettig wonen en werken is. De combinatie van een historische binnenstad en een breed aanbod aan culturele activiteiten dragen daaraan bij. De gemeente heeft daarnaast speciale aandacht voor de aanpak van leegstand, acquisitie, het bevorderen van innovatie en de versterking van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.