Jeugd, onderwijs en sport

Bij de foto:

Kinderen van de Livingstoneschool arriveren in het Huis van de Stad om samen met burgemeester Milo Schoenmaker te ontbijten ter gelegenheid van het Nationaal Schoolontbijt.

Over het programma:

Jeugd

De programma-overstijgende doelstellingen voor het Sociaal Domein zijn geformuleerd in de nota ’Iedereen doet mee’.

Onderwijs

Gouda: geeft vorm aan de aansluiting van de zorgstructuur op de scholen op de jeugdhulp; verbetert de aansluiting van het voortgezet (speciaal) onderwijs op de toeleiding naar werk of arbeidsmatige dagbesteding; dringt het aantal voortijdig schoolverlaters terug en voert het lokaal onderwijsachterstandenbeleid (OAB) in samenwerking met de schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties uit.

Onderwijshuisvesting

Gouda geeft vorm aan adequate huisvesting voor scholen.

Sport

Gouda investeert in een actief sportieve en gezonde samenleving.