Wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren

Nr.

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Bron

1

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

1e helft 2017

10,6

10,8

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

2

Jongeren met jeugdreclassering

%

1e helft 2017

0,7

0,5

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

3

Jongeren met jeugdbescherming

%

2e helft 2016

1,2

1

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

4

Jongeren met delict voor rechter

%

2015

2,24

1,45

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

5

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

%

2014

2,1

2

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

6

Absoluut verzuim

per 1.000 inwoners 5-18 jaar

2016

0,27

2,01

Ingrado

7

Relatief verzuim

per 1.000 inwoners 5-18 jaar

2016

58,54

26,88

Ingrado

8

% Niet-sporters (% t.o.v. inwoners totaal)

%

2014

51,2

49,9

RIVM- Zorgatlas

Nr.

Indicator

Toelichting

1

Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

2

Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

3

Jongeren met jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

4

Jongeren met delict voor rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

5

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

6

Absoluut verzuim

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners, leeftijd 5-18 jaar.

7

Relatief verzuim

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners, leeftijd 5-18 jaar.

8

% Niet-sporters (% t.o.v. inwoners totaal)

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.