Financiering

Inleiding

In deze paragraaf wordt besproken hoe de gemeente Gouda in 2017 is omgegaan met de vermogenspositie en het beheer van de geldstromen. Ook de uitvoering van het treasury beleid komt aan bod.