Zorg (Wmo)

Bij de foto:

Vrijwilligers vervullen een onmisbare rol in de Goudse samenleving. In december werden ze in het zonnetje gezet tijdens het Vrijwilligersfeest bij de schaatsbaan.

Over het programma:

In de beleidsnota “Iedereen doet mee; met gebundelde krachten werken aan participatie, zelfredzaamheid en groei naar zelfstandigheid 2014-2018” zijn de doelstellingen voor het sociaal domein geformuleerd. Deze omvatten de programma’s 2. Zorg (Wmo), 3. Werk en Inkomen en 4. Jeugd, Onderwijs en Sport.