Verbonden partijen

Verbonden partijen

Doel

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Daarnaast probeert de RDOG HM de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken.

Regionale Dienst Openbare Gezondheidsdienst Hollands Midden (RDOG HM)

De GGD is adviseur voor het gezondheidsbeleid van gemeenten. De GGD adviseert gemeenten vanuit haar expertise op het gebied van preventie, gezondheidsbevordering en –bescherming. Tot de GGD-werkzaamheden behoort ook het signaleren en monitoren van gezondheidsrisico’s in de fysieke en sociale omgeving en het adviseren over de gezondheidseffecten van bestuurlijke beslissingen op andere beleidsterreinen.

De GGD hanteert daarbij drie uitgangspunten:

  • Brede en positieve benadering van ‘gezondheid’,
  • inzet op grote groepen met gezondheidsrisico’s en inzet op het voorkomen van problemen,
  • bevorderen van gezond leven en samenwerking met de zorg.

RDOG voert o.a. het Meldpunt Zorg. Het meldpunt richt zich op mensen die zorg mijden maar wel in zorgelijke situaties verkeren of (woon)last veroorzaken. Voorts is in 2017 een actueel crisisplan publieke gezondheidszorg opgesteld, is gezondheidszorg verleend aan statushouders en asielzoekers, zijn lijkschouwingen verricht en reizigers geadviseerd.