Wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren

Nr.

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Bron

1

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 1.000 inwoners

1e helft 2016

40

58

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Nr.

Indicator

Toelichting

1

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat een referentiegemiddelde gebaseerd is op 137 deelnemende gemeenten.