Wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren

Nr.

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Bron

1

Bijstandsuitkeringen

per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder

1e helft 2017

44,6

41,9

CBS - Participatie Wet

2

Aantal re-integratievoorzieningen

per 1.000 inwoners 15-65 jaar

1e helft 2017

29,3

27,1

CBS - Participatie Wet

3

% Kinderen in armoede

%

2015

6,44

6,58

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

4

% Jeugdwerkloosheid

%

2015

2,05

1,52

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Nr.

Indicator

Toelichting

1

Bijstandsuitkeringen

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.

2

Aantal re-integratievoorzieningen

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

3

% Kinderen in armoede

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

4

% Jeugdwerkloosheid

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).