Investeringen

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de realisatie van de investeringen gedurende het begrotingsjaar.

Alvorens op de afzonderlijke investeringen in te gaan wordt opgemerkt dat op basis van het meest actuele CIP (versie na 3e begrotingswijziging 2017) € 27.666.000 uitgegeven zou worden aan investeringen die in 2017 gereed zouden zijn. Voor deze investeringen is daadwerkelijk € 20.203.000 uitgegeven.

Programma

 Geraamde uitgaven

Gerealiseerde uitgaven

Verschil

Programma 1

233.000

98.000

135.000

Programma 4

6.090.000

5.762.000

329.000

Programma 5

32.000

0

32.000

Programma 6

19.279.000

12.938.000

6.340.000

Programma 8

103.000

74.000

29.000

Investeringen bedrijfsvoering

1.929.000

1.331.000

598.000

TOTAAL

27.666.000

20.208.000

7.463.000