Specificatie overhead

Lasten

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2017 na 3e wijziging

Rekening 2017

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Bestuursondersteuning

943

881

63

Concernstaf

415

377

38

Directie

660

642

19

Facilitaire zaken

1.648

1.728

-80

Financiën

1.508

1.409

99

HRM

3.760

3.710

49

Huisvesting

3.318

3.436

-118

Informatievoorziening en automatisering

4.982

4.918

64

Inkoop

793

642

151

Juridische ondersteuning

654

712

-58

Primair proces

3.926

6.513

-2.587

Toerekening externe kostendragers

-1.218

-1.181

-37

Totaal lasten

21.389

23.788

-2.399

Baten

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2017 na 3e wijziging

Rekening 2017

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Facilitaire zaken

-10

-8

-2

Financiën

0

-2

2

HRM

-971

-1.550

579

Huisvesting

-688

-895

208

Informatievoorziening en automatisering

-1.008

-1.003

-5

Inkoop

-67

-13

-54

Juridische ondersteuning

0

-42

42

Primair proces

-1.515

-1.893

378

Totaal baten

-4.258

-5.405

1.147