Overheadpercentage

De kosten van overhead kunnen worden uitgedrukt in een percentage. Het BBV schrijft voor dat hiervoor een indicator moeten worden opgenomen in de begroting. Deze indicator drukt de totale overheadkosten uit in het percentage van het totaal van de lasten exclusief toevoegingen aan reserves. Zie ook het onderdeel beleidsindicatoren in programma 8 Veiligheid en bestuur.

omschrijving

Begroting 2017 na 3e wijziging

Rekening 2017

Totale overheadkosten (programma totaal)

21.389

23.788

Toerekening externe kostendragers

1.218

1.181

Totale overheadkosten (excl toerekening)

22.607

24.969

Totale lasten (exclusief toevoegingen aan reserves)

252.578

247.897

Berekend overheadpercentage

9%

10%

Overheadpercentage gebruikt voor toerekening aan heffingen en tarieven

9%

10%