Wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren

Nr.

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Bron

1

Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig

%

2015

4

8

VeiligheidNL

2

Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser

%

2015

9

9

VeiligheidNL

3

Fijn huishoudelijk restafval

kg

2016

199

187

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

4

Hernieuwbare elektriciteit

%

2016

0,3

12,6

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Nr.

Indicator

Toelichting

1

Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig

als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

2

Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser

als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

3

Fijn huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

4

Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.