Gemeentelijke gebouwen en objecten

Beleid

Het Meerjarig Onderhoudsplan (MOP) 2014-2019 is opgesteld op basis van de onderhoudsbehoefte per object. Het uit te voeren onderhoud wordt per jaar binnen het beschikbare budget geprioriteerd op basis van de onderhoudsconditie van een object en de daarmee samenhangende risico’s.

De Brandweerkazerne, het Huis van de Stad, de Goudse Schouwburg en de Stationsgarage hebben een eigen onderhoudsvoorziening. De onderhoudsbehoefte van de Schouwburg is over de hele onderhoudscyclus tot en met 2019 echter aanzienlijk groter dan de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening Schouwburg. De algemene onderhoudsvoorziening biedt ruimte om een extra bijdrage te leveren aan het onderhoud van de Schouwburg.

Financiële middelen

planmatig / groot onderhoud

Het planmatig en groot onderhoud komt ten laste van een vijftal onderhoudsvoorzieningen (groot onderhoud Brandweerkazerne, Schouwburg, Huis van de Stad, Stationsgarage en gemeentelijke objecten). Vanuit de diverse programma's vinden toevoegingen plaats aan deze voorzieningen.

Het verloop van deze voorzieningen was in 2017 als volgt:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2017

Realisatie 2017

Verschil

Stand 1 januari 2017

1.792

Toevoegingen

1.080

1.080

0

Onttrekkingen

694

785

-91

Stand 31 december 2017

2.087

Voorbeelden van onderhoud dat in 2017 is uitgevoerd:

  • Vervangen van luchtbevochtigers in Museum Gouda
  • Buitenschilderwerk van het museumgebouw
  • Energiebesparende en comfort verhogende maatregelen uitgevoerd in de Waag, waaronder vloerisolatie, kierdichting, etc.
  • De Waag voorzien van automatische toegangsdeuren
  • Waterdicht maken van molen de Roode Leeuw
  • Vervangen van de brandmeldinstallatie van het Brandweergebouw
  • Renoveren van het dak van het gebouw Middenmolenlaan 264
  • Aanleg separate gasaansluiting voor de Sluismeesterslag 4
  • Opschonen van watergangen Oostpolder

dagelijks onderhoud

Voor dagelijks onderhoud aan de gemeentelijke panden (contractonderhoud en klachtenonderhoud) zijn de volgende middelen besteed:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2017

Na wijzigingen

Realisatie 2017

Dagelijks onderhoud

252

225

225