Kostenonderbouwing tarieven

In deze paragraaf geven we per titel en per hoofdstuk aan hoe, gebaseerd op de realisatie 2017, de kostendekkendheid van de tarieven is geweest. Per titel mogen afzonderlijke onderdelen van de legesverordening een kostendekkendheid hebben van meer dan 100% zolang het totaal van de kostendekkendheid per titel maar niet boven die 100% uit komt. Op basis van de realisatie 2017 is een kostendekkendheid van meer dan 100% niet voorgekomen.

Onderstaand is de nacalculatie van de kostprijsonderbouwing van de tarieven voor leges opgenomen.

Titel 1 Algemene dienstverlening - Realisatie 2017

Legesverordening

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Totale lasten

Baten Leges

Totale baten

Kosten-dekkend-heid

1.1 Burgerlijke stand

125.852

11.327

4.053

141.232

118.833

118.833

84,1%

1.2 Reisdocumenten en NL ID-kaart

900.921

81.083

9.146

991.149

918.173

918.173

92,6%

1.3 Rijbewijzen

274.751

24.728

7.558

307.037

298.958

298.958

97,4%

1.4 Verstrekking Basisreg Personen

116.484

10.484

1.128

128.096

93.961

93.961

73,4%

1.5 Publiekszaken ov

129.458

5.914

1.310

136.682

78.452

78.452

57,4%

1.7 Gemeentearchief

9.393

845

0

10.238

3.400

3.400

33,2%

1.9 Geluidshinder

683

61

0

744

259

259

34,8%

1.10 Winkeltijdenwet

2.231

201

0

2.431

457

457

18,8%

1.11 Huisvestingswet

12.195

1.098

0

13.293

0

0

0,0%

1.13 Verkeer en Vervoer

78.953

7.106

3.459

89.518

29.235

29.235

32,7%

1.14 Leegstandswet

6.930

624

0

7.554

1.600

1.600

21,2%

1.16 Kansspelen

2.256

203

0

2.459

1.829

1.829

74,4%

1.17 Telecommunicatie

42.310

3.808

0

46.118

37.449

37.449

81,2%

1.18 Diversen

113.906

10.252

0

124.157

45.730

45.730

36,8%

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving (FLO) / Omgevingsvergunning - Realisatie 2017

Legesverordening

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Totale lasten

Baten Leges

Totale baten

Kosten-dekkend-heid

2.1 Begripsomschrijving

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.2 Vooroverleg / beoord conceptaanvraag

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.3 Omgevingsvergunning

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.4 Vermindering

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.5 Teruggaaf

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.6 Intrekking Omgevingsvergunning

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.7 Wijziging omgverg agv wijz project

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.9 -

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.10 In deze titel niet benoemde beschikking

0

0

0

0

0

0

0,0%

Totaal titel 2

1.587.464

103.653

0

1.691.117

1.050.162

1.050.162

62,1%

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn - Realisatie 2017

Legesverordening

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Totale lasten

Baten Leges

Totale baten

Kosten-dekkend-heid

3.1 Horeca

65.427

5.888

0

71.315

6.402

6.402

9,0%

3.2 Organiseren evenementen of markten

83.475

7.513

0

90.988

11.890

11.890

13,1%

3.3 Prostitutiebedrijven

2.256

203

0

2.459

457

457

18,6%

3.5 Brandbeveiligingsverordening

75.544

6.799

0

82.343

19.762

19.762

24,0%

3.6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

0

0

0

0

0

0

0,0%

Recapitulatie - Realisatie 2017

Titel

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Totale lasten

Baten Leges

Totale baten

Kosten-dekkend-heid

Titel 1 - Algemene Dienstverlening

1.816.323

157.732

26.654

2.000.709

1.628.336

1.628.336

81,4%

Titel 2 - FLO - Omgevingsvergunning

1.587.464

103.653

0

1.691.117

1.050.162

1.050.162

62,1%

Titel 3 - Europese Dienstenrichtlijn

226.702

20.403

0

247.105

38.511

38.511

15,6%