Aanslagoplegging, kwijtschelding en bezwaarschriften

In onderstaande tabel is de totale productie van de BSGR in 2017 voor de gemeente Gouda opgenomen. Ter vergelijking zijn de cijfers 2016 toegevoegd.

Omschrijving

2017

2016

Aantal aanslagregels belastingjaar

160.393

162.530

Aantal aanslagregels 2 voorliggende belastingjaren

3.646

3.918

Bruto opgelegd

€ 45.885.631

€ 45.239.988

Correcties

- € 1.296.173

- € 1.367.090

Kwijtscheldingen

- € 1.513.770

- € 1.499.417

Netto

€ 43.075.688

€ 42.373.481

De bedragen in bovenstaande tabel betreffen ook oudere belastingjaren. Zo is in het nettobedrag van € 43.075.688 een bedrag van € 693.829 opgenomen dat betrekking heeft op belastingjaren vóór 2017.

Opbrengsten

De opbrengst van de OZB is 0,7% lager dan de raming.

De opbrengst van de reinigingsheffingen is vrijwel gelijk aan de raming. De meeropbrengst bedraagt 0,3%.

De opbrengst rioolheffingen is 1,1% hoger dan de raming.

De opbrengst hondenbelasting is 1,4% hoger dan de raming.

De opbrengst toeristenbelasting is € 20.898 hoger dan de raming. De hogere opbrengst heeft betrekking op het belastingjaar 2016. De aanslagen toeristenbelasting 2017 worden begin 2018 opgelegd.

Kwijtschelding

In het kalenderjaar 2017 is een bedrag van € 1.513.770 kwijtgescholden. Hiervan had € 1.420.518 betrekking op het belastingjaar 2017 en € 93.252 op voorliggende belastingjaren. In de drie daaraan voorafgaande belastingjaren bedroeg de kwijtschelding over dat belastingjaar als volgt: € 1.251.853 (2014); € 1.300.369 (2015); 1.372.429 (2016).

Bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen

Per 1-1-2017 waren er bij de BSGR met betrekking tot Gouda nog 2 bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen in behandeling. In 2017 zijn er 609 nieuwe bezwaarschriften bijgekomen. Het aantal nog af te handelen bezwaarschriften per 31-12-2017 bedroeg 5.