Wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren

Nr.

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Bron

1

WOZ-waarde woningen

duizenden euro's

2013

192

223

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

2014

182

211

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

2015

173

206

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

2016

176

209

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

2017

179

216

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

2

Nieuwbouw woningen

aantal per 1.000 woningen

2015

5,5

6,4

ABF - Systeem Woningvoorraad

3

Demografische druk

%

2017

70,9

69

CBS - Bevolkingsstatistiek

4

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2017

939

644

COELO, Groningen

5

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2017

1006

723

COELO, Groningen

Nr.

Indicator

Toelichting

1

WOZ-waarde woningen

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

2

Nieuwbouw woningen

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

3

Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

4

Woonlasten éénpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

5

Woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.