Verbonden partijen

Verbonden partijen

Doel

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR)

De BSGR verzorgt de heffing en invordering van lokale belastingen voor het Hoogheemraadschap van Rijnland en 9 gemeenten. Daarnaast bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in de deelnemende gemeenten.

NV Bank Nederlandse Gemeenten

De BNG draagt met gespecialiseerde financiële dienstverlening bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Oasen NV

Oasen voorziet op een efficiënte, effectieve en duurzame wijze de aangesloten gemeenten van drinkwater.

Cyclus N.V.

Cyclus N.V. adviseert en voert beheerstaken uit op het gebied van Beheer openbare ruimte en Afvalbeheer

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de onroerende-zaakbelastingen, de hondenbelasting en de precariobelasting als algemeen dekkingsmiddel. De aanslagen zijn overeenkomstig de betreffende belastingverordeningen opgelegd.

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

De gemeente Gouda heeft 82.446 aandelen in de BNG à € 2,50 nominaal van de in totaal 55.690.720 uitgegeven aandelen. Het aandelenbezit blijft in stand en jaarlijkse bijdragen aan de BNG vinden niet plaats.

De betrokkenheid van de BNG bij de doelstellingen van het programma Algemene dekkingsmiddelen beperkt zich tot de dividenduitkering die als algemeen dekkingsmiddel wordt gebruikt. In 2017 is een dividenduitkering van € 135.211 ontvangen.

Oasen

De gemeente Gouda heeft 72 aandelen in OASEN à € 455,00 nominaal van de in totaal 2.500 uitgegeven aandelen. Het aandelenbezit blijft in stand en jaarlijkse bijdragen aan OASEN vinden niet plaats.

De betrokkenheid van OASEN bij de doelstellingen van het programma Algemene dekkingsmiddelen is gering. OASEN keert geen dividend uit en levert in dit verband geen bijdrage aan de algemene dekkingsmiddelen.

Cyclus

De gemeente Gouda heeft 107.530 aandelen in Cyclus € 7,- nominaal van de in totaal 456.855 uitgegeven aandelen. Het aandelenbezit blijft in stand. De betrokkenheid van Cyclus bij de doelstellingen van het programma Algemene dekkingsmiddelen beperkt zich tot de dividenduitkering die als algemeen dekkingsmiddel wordt gebruikt. In 2017 is een dividenduitkering van € 21.007 ontvangen.