Informatievoorziening en automatisering

Geheugen van Gouda

Het doel van het programma “Geheugen van Gouda” is de (digitale) dienstverlening te verbeteren door informatie op een betere manier te verwerken en op te slaan. Helaas heeft de gemeente de keuze moeten maken om de samenwerking met de softwareleverancier van het zaaksysteem te beëindigen. Dit heeft geleid tot vertraging in de uitvoering van het programma. In 2018 wordt dit opnieuw aanbesteed. Wel is het onderdeel vernieuwing van het Intranet gerealiseerd. Hiermee is de communicatie tussen medewerkers ondersteund.

Standaardisatie ICT

De organisatie heeft zich ten doel gesteld door standaardisatie het aantal applicaties waar mogelijk terug te dringen. In 2017 zijn de mogelijkheden geïnventariseerd. In het nieuwe informatieplan wordt aangegeven hoe de sturing op het aantal applicaties wordt ingericht en welke maatregelen daartoe worden genomen.

Met Waddinxveen en Zuidplas is een samenwerking op ICT-beheer. Daarbinnen wordt ook de mogelijkheid tot het gemeenschappelijk gebruiken van applicaties onderzocht. Twee applicaties worden al gemeenschappelijk gebruikt.